Минулого року до України надiйшло 5,4 млрд. доларiв, що на 5,3% бiльше, нiж у 2015-му. За даними Нацбанку, трудовi мiгранти передали додому суму, спiвмiрну з 5,8% нашого ВВП. Для порiвняння: протягом останнiх трьох рокiв (2014 — 2016) Україна отримала 7 млрд. доларiв кредитiв вiд МВФ, пише газета “Експрес”.

— З 2011 по 2016 рiк включно до України було переказано 40 млрд. 150 млн. доларiв, — розповiдає Василь Воскобойник, президент Всеукраїнської асоцiацiї компанiй з мiжнародного працевлаштування. — Це офiцiйнi данi. Неофiцiйнi перекази становлять 30 — 40% цiєї суми, а це ще плюс 12 млрд. доларiв. Тобто за останнi шiсть рокiв до нашої країни надiйшло щонайменше 52 млрд. доларiв вiд заробiтчан.

Зауважу, що цi грошi не розкрадаються, вони йдуть у кожну конкретну сiм’ю на купiвлю продуктiв харчування, на лiки, освiту дiтей, тобто на пiдвищення добробуту громадян.

— За 2016 рiк нашi гастарбайтери переказали близько 7 млрд. доларiв, якщо рахувати всi приватнi перекази у валютi, а не тiльки тi, якi подає НБУ, — додає директор Українського аналiтичного центру Олександр Охрiменко. — Це означає, що заробiтчани передали додому коштiв, якi дорiвнюють 6,5% нашого ВВП. Це менший показник, анiж в Албанiї, де вiн становить 9%, але вищий, нiж у Молдовi (6%). Сьогоднi Україна посiдає 24-те мiсце у свiтi за рiвнем внеску грошей заробiтчан у ВВП.

— Звiдки надходило найбiльше коштiв минулого року? З яких країн?

В. Воскобойник: — З Росiї та США — близько 1 млрд. доларiв та 602 млн. доларiв вiдповiдно. Зросли перекази з країн ЄС на 12,4% — до 1,8 млрд. доларiв. Частка країн ЄС вiд загального обсягу грошових переказiв пiдвищилася до 41,1%. Найбiльше коштiв надiйшло з Нiмеччини — 304 млн. доларiв США. На країни СНД припадало 26,4% грошових переказiв.

Але в офiцiйний рейтинг, який вказує НБУ, Польщi вiдвели дуже незначнi суми. Тодi як, за оцiнками самих полякiв, у 2016 роцi українськi трудовi мiгранти вивезли з Польщi 1,5 млрд. євро. Тобто тут Польща вже обiгнала Росiю.

— Чому й на скiльки знизилиися перекази з РФ?

— На 15,6% у порiвняннi з 2015 роком, — додає економiчний експерт Всеволод Степанюк. — Це, зокрема, спричинено рiшенням РНБО про заборону росiйських платiжних систем. Можливо, дещо зменшилася й кiлькiсть наших трудових мiгрантiв у Росiї, адже заробiтки там падають.

— Якi основнi способи переказу коштiв використовують нашi гастарбайтери?

В. Воскобойник: — Данi Нацбанку свiдчать, що 2 млрд 126 млн. доларiв були переданi через мiжнароднi платiжнi системи, як-от Western Union та MoneyGram, 2 млрд. 279 млн. доларiв — через коррахунки банкiв, й трохи бiльше як 1 млрд. доларiв — неформальними каналами.

Але, на мою думку, частка грошей, якi пересилають нелегально, набагато вища. Наприклад, дуже багато грошей з тiєї ж Польщi передають бусиками, з рук у руки.

О. Охрiменко: — Середнiй розмiр переказу — 300 доларiв США. Iстотно збiльшилося надходження коштiв iз Туреччини та ОАЕ.

— Чи за пiдсумками цього року суми переказiв зростуть ще бiльше?

В. Воскобойник: — Рiвень грошей, якi передаватимуть нашi мiгранти через офiцiйнi канали, зростатиме. Пiк надходження грошових коштiв був у 2013 роцi, коли через легальнi канали до України було перераховано 8,5 млрд. доларiв. У 2014 роцi банкiвську систему лихоманило, довiра людей до неї падала, тому вони стали передавати бiльше коштiв нелегальними шляхами. Нинi довiра до банкiвської системи потихеньку вiдновлюється, й кiлькiсть грошей через офiцiйнi канали збiльшуватиметься.

О. Охрiменко: — Вiдповiдно до платiжного балансу, за I квартал 2017-го надходження коштiв вiд гастарбайтерiв зросло на 12% у порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року. Безвiзовий режим спонукатиме українцiв їхати до ЄС i нелегально там працювати. Це має забезпечити ще бiльшi надходження коштiв. Чекаємо припливу валюти на рiвнi 10 — 12 млрд. доларiв за пiдсумками року.

— Скiльки українцiв працює за кордоном?

В. Воскобойник: — Точних даних немає. Наше Мiнiстерство закордонних справ каже про 5 млн. осiб. Данi Свiтового банку ще за 2012 рiк говорять про 7,5 млн. осiб. Безперечно, що за кордоном трудиться не менш нiж 6 — 7 млн. наших громадян.

Джерело: Експрес online